Wycinka drzew z pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych i powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych w ilości 186 szt. i w pasie dróg wojewódzkich w ilości 6 szt. z jednoczesnym frezowaniem odziomków pni po wyciętych drzewach oraz zrąbkowaniem gałęzi i konarów z koron wyciętych drzew, objętych zgodą na wycinkę na podstawie następujących decyzji:
a) drogi powiatowe:
- Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr PR-ROS.6131.0042.2019
- Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr PR-ROS.6131.0075.2019
- Burmistrza Pszczyny Nr OŚR.6131.57.2019
- Burmistrza Pszczyny Nr OŚR.6131.47.2019
- Burmistrza Pszczyny Nr OŚR.6131.50.2019
- Burmistrza Pszczyny Nr OŚR.6131.414.2018
- Wójta Gminy Suszec Nr OŚR.6131.2.2.2019
- Wójta Gminy Miedźna Nr GKO.6131.2.2.2019
- Wójta Gminy Pawłowice Nr OSR.6131.109.2019
b) drogi wojewódzkie:
- Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Nr BB/841/2019
- Burmistrza Strumienia Nr OŚR.6131.110.2019
- Wójta Gminy Pawłowice Nr OSR.6131.115.2019

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Kosztorys ślepy stanowiący Formularz nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Sygietyńskiego 20
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
ul. Sygietyńskiego 20
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się