Wyposażenie dwóch sal dydaktycznych w interaktywny system do cyfrowego nauczania histologii składający się z mikroskopów świetlnych z kamerami WiFi i tabletami wraz z oprogramowaniem, umożliwiający prowadzenie dydaktyki w oparciu mikroskopię cyfrową i wirtualną oraz prace instalacyjne i okablowanie sieciowe Katedry Histologii i Embriologii Człowieka Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyposażenie dwóch sal dydaktycznych (łącznie: 33 stanowiska pracy) w interaktywny system do cyfrowego nauczania histologii składający się z mikroskopów świetlnych z kamerami WiFi i tabletami wraz z oprogramowaniem, umożliwiający prowadzenie dydaktyki w oparciu mikroskopię cyfrową i wirtualną oraz prace instalacyjne i okablowanie sieciowe Katedry Histologii i Embriologii Człowieka Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się