Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 - 2022

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2020-2022”. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich oraz targowiska miejskiego a w szczególności: prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich, prowadzenie i utrzymania targowiska miejskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący jednocześnie podstawę realizacji zadania został zawarty w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zakres prac i standardy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Gen. Hallera 2
Chełmża 87-140
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Chełmża
Gen. Hallera 2
Chełmża 87-140
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się