Wzorcowanie/kalibracja/ suwmiarki do kół- Electronic Vernier, SN_V_058/09

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa wzorcowania/kalibracji
Opis: wg zamówienia
Ilość: 1 [szt.]

Najpóźniejszy termin dostawy:
2019-12-18 12:00:00

Adres dostawy:
ul. Kopernika 60
15-397 Białystok

Wymagania dodatkowe:
cena (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy i odbioru (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:
Usługa w zakresie:
wzorcowania (kalibracji, czyli stwierdzenia relacji między przyrządem pomiarowym, a wzorcem,
sprawdzenia (weryfikacji, tj. stwierdzenia zgodności (lub niezgodności) przyrządu z wymaganiami,
adiustracji przyrządu, tj. wykonania czynności mającej na celu doprowadzenie przyrządu do stanu działania odpowiadającemu jego przeznaczeniu,
wystawienia świadectwa wzorcowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadectwo wzorcowania musi zawierać przynajmniej deklarację zachowania spójności, niepewność pomiaru, warunki środowiskowe mające wpływ na wynik oraz datę wykonania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się