ZAMÓWIENIE DOSTAWY SKARBONEK STRAŻAK

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa skarbonek strażak
Opis:
Ilość: 200 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew zgodnie z otrzymaną fakturą, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Miasto Szklarska Poręba, w ramach projektu
,,Poznajmy się bardziej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze
Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców i zapraszamy do składania ofert na dostawę 200 szt. skarbonek strażak z ceramiki wykonanej w formie strażaka z prądownicą w czerwonym hełmie. Minimalna wysokość skarbonki 22 cm, minimalna szerokość skarbonki 12 cm.
W razie pytań proszę dzwonić - Marcin Wylegała 502 336 976.
Wszelkie koszty związane z dostawą skarbonek będą wliczone w koszcie oferty (dostawa do Zamawiającego i inne).Zastrzegamy, że postępowaniemoże zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. Zastrzegamy, że postępowaniemoże zakończyć się brakiem wyboru oferty bez podania przyczyny. Zamawiający wymaga: - warunkipłatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; Termin realizacji zamówienia: do uzgodnieniaPrzewidywany sposób płatności: jednorazowa – przelew bankowyKryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium - cena, Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformyzakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl, szczegółowe informacje pod nr tel. 502 336976.lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba, (Biuro Obsługi Interesanta)do dnia 22.11.2019 r. do godziny 15:00.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Prezenty i upominki

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Szklarska Poręba


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się