Dostawa urządzeń skanujących w ramach projektu: e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych. Projekt realizowany w konsorcjum, w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń skanujących w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
Skaner 3D do skanu małych obiektów ze stacją roboczą i specjalistycznym oprogramowaniem – 1 kpl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.