Dostawa gryzoni i królików dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020

» Opis zapytania

Zamówienie pn.: Dostawa gryzoni i królików dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2019 obejmuje sukcesywną dostawę: gryzoni i królików szczegółowo opisanych w Dziale II Opis przedmiotu zamówienia. Część 1: GRYZONIE według Działu II opis przedmiotu zamówienia: 1. Dostawę raz w tygodniu myszy żywych (waga 1 szt. 25-30g) – zapotrzebowanie 8200 szt. 2. Dostawę raz w tygodniu szczurów żywych (waga 1 szt. 220-275g) – zapotrzebowanie 1660 szt. 3. Dostawę szczurów mrożonych (waga 1 szt. 220-275g) – zapotrzebowanie 30010 szt. 4. Dostawę myszy mrożonych (waga 1 szt. 25-30g) – zapotrzebowanie 3120 szt. 5. Odbiór towaru będzie odbywał się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w magazynie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, po dostarczeniu przez Wykonawcę. 6. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy - 72 godziny od daty zgłoszenia. 7. Wykonawca dostarcza towar - myszy i szczury we wskazane przez Zamawiającego miejsce własnym transportem i na własny koszt. 8. Myszy i szczury muszą być zdrowe oraz pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych. Ponadto w okresie trwania umowy zostaną minimum dwukrotnie przebadane laboratoryjnie na koszt Wykonawcy w kierunku salmonelli, a stosowny dokument zostanie przekazany Zamawiającemu. CZĘŚĆ 2 - KRÓLIKI według Działu II opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca dostarcza króliki hodowlane mrożone we wskazane przez Zamawiającego miejsce własnym transportem i na własny koszt. 2. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy - 72 godziny od daty zgłoszenia. 3. Odbiór towaru będzie odbywał się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w magazynie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku po dostarczeniu przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 7.00-15.00. 4. Króliki muszą być zdrowe oraz pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych (powinny pochodzić z hodowli, która ma nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Norbertańska 2
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ogród Zoologiczny
ul. Norbertańska 2
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się