"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
1.1 Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i montaż następującego sprzętu :
1) Aparat fotograficzny z funkcją kamery cyfrowej do pracowni ICT - 1 sztuka
2) Kamery cyfrowe do pracowni multimedialnej- 4 sztuki
3) Aparaty cyfrowe – lustrzanki do pracowni multimedialnych- 4 sztuki
4) Cyfrowy aparat fotograficzny do pracowni aplikacji internetowych- 1 sztuka
5) Ploter tnący, zestaw noży do pracowni multimedialnej -1 sztuka
6) Ploter drukujący, tusze, papier i materiały do pracowni multimedialnej - 1 sztuka
7) Program do egzaminów wewnętrznych z prawa jazdy do pracowni przepisów ruchu drogowego - 3 sztuki
8) Zestaw do oznakowania placu manewrowego - 4 sztuki

Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do następujących szkół:
1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1, w godzinach uzgodnionych ze specjalistą ds. rekrutacji w ZSP Ornontowice.
2) Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 w godzinach uzgodnionych ze specjalistą ds. rekrutacji w ZST w Mikołowie.
3) Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ul. Fryderyka Chopina 11, w godzinach uzgodnionych ze specjalistą ds. rekrutacji w ZSEiU w Łaziskach Górnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.


Kody CPV:
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
39162000- 5 Pomoce naukowe
30232100-5 -Drukarki i plotery
30232140-7 – Plotery
38650000-6 Sprzęt fotograficzny
38651000-3 Aparaty fotograficzne
38651600-9 Kamery cyfrowe
32321200-1 - Urządzenia audiowizualne
48000000 – 8- Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48983000-2 - Pakiety oprogramowania do opracowywania programów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się