Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach.” Wyposażenie RTV i pozostałe Centrum Doświadczania Świata

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach zadania pn: „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach.” Zakres dostawy obejmuje: Dostawę wyposażenia placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach w ramach zadania pn: „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach.” Wyposażenie RTV i pozostałe Centrum Doświadczania Świata. Szczegółowy zakres dostawy określono w zestawieniu wyposażenia oraz projekcie budowlanym będącymi załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącymi jej integralną część: Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla Wyposażenie RTV i pozostałe Centrum Doświadczania Świata. Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt budowlany.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 1
Klucze 32-310
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1
Klucze 32-310
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się