Świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 45a we Wrocławiu z podziałem na zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu dyżurów interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 45a we Wrocławiu z podziałem zadania. CPV 85310000-5
1.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (7 części),
1.2. Termin i miejsce realizacji zadania 1-7.
1.2.1. Zadania realizowane będą w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
1.2.2. Zadanie będzie realizowane w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 45a we Wrocławiu (OIK).
2. Zamawiający podzielił zamówienie na 7 zadań tj.:
2.1 Zadanie nr 1 Pełnienie 132 dwunastogodzinnych dyżurów interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia w dni wskazane przez Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00.
2.2 Zadanie nr 2 Pełnienie 126 dwunastogodzinnych dyżurów interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia w dni wskazane przez Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00.
2.3 Zadanie nr 3 Pełnienie 126 dwunastogodzinnych dyżurów interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia w dni wskazane przez Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00.
2.4 Zadanie nr 4 Pełnienie 120 dwunastogodzinnych dyżurów interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia w dni wskazane przez Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00.
2.5 Zadanie nr 5 Pełnienie 96 dwunastogodzinnych dyżurów interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia w dni wskazane przez Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00.
2.6 Zadanie nr 6 Pełnienie 84 dwunastogodzinnych dyżurów interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia w dni wskazane przez Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00.
2.7 Zadanie nr 7 Pełnienie 48 dwunastogodzinnych dyżurów interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia w dni wskazane przez Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz załączniki nr 3-3.6 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Strzegomska 6
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się