Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych z dziećmi z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w 2020 roku.

» Opis zapytania

CZĘŚĆ A. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy
Kędzierzyn-Koźle”:. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie
tymczasowego całodobowego schronienia w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji
Wykonawcy, wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, dla
bezdomnych mężczyzn i kobiet oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w
załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i
samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie
tych osób. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób bezdomnych w ciągu roku
wynosić będzie 38 osób. CZĘŚĆ B. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z dziećmi z
terenu gminy Kędzierzyn-Koźle Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj.
udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej
dyspozycji Wykonawcy, wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, dla
bezdomnych rodziców z dziećmi (w tym niepełnosprawnymi) z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle oraz
prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych,
rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia
w rodzinie i społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. Zamawiający przewiduje, że
prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 4 osoby
dorosłe (rodzice) oraz 4 dzieci.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. M. Reja 2A
Kędzierzyn-Koźle 47-224
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Reja 2A
Kędzierzyn-Koźle 47-224
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się