Usługa wykonania opracowania: "Operat wodnoprawny na odwodnienie zakładu górniczego, odprowadzanie wód dołowych i ścieków z osadnika wód dołowych do rzeki Przemszy oraz z przelewów burzowych do potoku Wąwolnica" wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i przeprowadzeniem postępowania do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla ZG Sobieski TAURON Wydobycie SA