Zakup i dostawa produktów na potrzeby obsługi logistycznej narad i konferencji

» Opis zapytania

Zakup i dostawa produktów na potrzeby obsługi logistycznej narad i konferencji zgodnie z OPZ oraz Formularzem cenowym.

Formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą na Platformie zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 08:00


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion ds. utrzymania infrastruktury/IM Zakład Maszyn Torowych/IM Biuro Zakładu Maszyn Torowych/IME Z-ca dyr. ds. ekon - finans/IM Dział zamówień i gospodarki materiał, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion ds. utrzymania infrastruktury/IM Zakład Maszyn Torowych/IM Biuro Zakładu Maszyn Torowych/IME Z-ca dyr. ds. ekon - finans/IM Dział zamówień i gospodarki materiał


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się