Zakup miesięcznych biletów imiennych na dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup miesięcznych biletów imiennych na dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Elbląg w 2020 roku”.Bilet miesięczny gwarantuje uczniowi dojazd z przystanku w miejscowości zamieszkania do przystanku przy szkole na terenie gminy Elbląg oraz dojazd z przystanku przy szkole do przystanku w miejscowości zamieszkania.Wykonawca będzie wystawiał dla każdego ucznia objętego przewozem imienny bilet miesięczny z ulgą ustawową 49%. Wykaz przystanków oraz liczba uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do szkół w Gminie Elbląg, dla których Gmina planuje zakupić bilety miesięczne imienne, określone zostały w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ (są to wartości prognozowane). Dowóz uczniów będzie odbywał się z przystanków początkowych w miejscowościach wskazanych w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ, do wskazanych placówek oświatowych przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Odwóz uczniów będzie odbywał się z placówek oświatowych do ww. przystanków po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Dowóz/odwóz uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych do szkół będzie wykonywany w komunikacji regularnej (ogólnodostępnej) w dni nauki szkolnej w terminie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. według rozkładu jazdy ustalonego przez Wykonawcę. Rzeczywista liczba biletów miesięcznych zakupionych w ramach niniejszego zamówienia będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego, przy czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może zmienić się. Przewidywane ilości poszczególnych biletów będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy.Zamawiający, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowej trasy związanej z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty samorządowej. Wykonawca będzie przewoził uczniów pojazdami o nw. minimalnej zdolności przewozowej: 2 autokarami – minimum 47 miejsc; 4 autokarami – minimum 39 miejsc; 1 busem – minimum 25 miejsc.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Browarna 85
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Elbląg
ul. Browarna 85
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się