Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie „Oceny funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. Celem ogólnym przedmiotowego badania ewaluacyjnego jest ocena dotychczasowych prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SRK).
Cele dodatkowe:
Perspektywa IZ/IP
• Ocena skuteczności i użyteczności Rad w kontekście celów POWER;
• Ocena poziomu rozwoju Rad w kontekście założeń przyjętych w Studium wykonalności;
• Ocena dotychczasowych założeń, dotyczących funkcjonowania Rad wraz z ustaleniem ewentualnych kierunków zmian (m.in. systemu wyłaniania kolejnych Rad);
Perspektywa SRK
• Ocena dotychczasowych działań Sektorowych Rad ds. Kompetencji w kontekście adekwatności do zaplanowanych celów wraz z ustaleniem ewentualnych kierunków zmian;
• Ocena poziomu osiągniętych rezultatów/wskaźników, w kontekście zaplanowanych przez Rady celów;
• Wskazanie przykładów dobrych praktyk, które będą możliwe do zastosowania również przez inne Rady.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Pańska 81
Warszawa 00-834
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Pańska 81
Warszawa 00-834
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się