Dostawa zestawów eksperymentalnych/dydaktycznych w podziale na 5 części, na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00 realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów eksperymentalnych/dydaktycznych w podziale na 5 części, na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00 realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
Część 1: zestawy gleba-woda-powietrze
Część 2: tester żywności
Część 3: plansze tematyczne
Część 4: plansze dydaktyczne
Część 5: rower spiningowy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz rzeczowo cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2019 | 14:30


» Lokalizacja

Głogowska 27
Opole 45-315
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Głogowska 27
Opole 45-315
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się