Dostawa urządzeń do badań małych gryzoni. (nr sprawy: UMW/IZ/PN-136/2019)

» Opis zapytania

Dostawa urządzeń do badań małych gryzoni.
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno ocenianych:
Część 1 dostawa aparatury wraz z oprogramowaniem do izolacji i perfuzji izolowanej nerki szczurzej.
Część 2 dostawa zestawu do anestezji małych gryzoni.
Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy Pzp, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego, pod pojęciem produkt równoważny Zamawiający rozumie, iż zaoferowany produkt posiadał będzie parametry, nie gorsze niż w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w arkuszu informacji technicznej.
Użyty przez Zamawiającego numer referencyjny producenta wskazuje wyłącznie na standard funkcjonalno-użytkowy i jakościowy wymagany dla wyrobu. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego, kompatybilnego z urządzeniami, dla których jest on przeznaczony, tzn.:
1) o podobnych parametrach jakościowych (wyrób nowy, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad);
2) o takich samych parametrach technicznych (wymiary, kompatybilność z urządzeniem);
3) o nie gorszych parametrach funkcjonalno-użytkowych, niż parametry wyrobu oznaczonego numerem referencyjnym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się