Organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

» Opis zapytania

Usługa polegająca na organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie obejmuje działania w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 oraz na basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 będących w strukturach organizacyjnych MOSiR. Przewidywana ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi: 29600 godzin. Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny. Wskazana powyżej ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową i może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu Aquaparku Kutno spowodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem lub awarią, zmianą godzin pracy Aquaparku Kutno, a także zmianą liczby ratowników zapewniających kontrolę obszaru wodnego. W oparciu o szacunkową ilość godzin ratowniczych powinna zostać obliczona cena oferty. Cena ofertowa służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, natomiast rozliczenia następowały będą według faktycznej ilości godzin ratowniczych na podstawie ceny jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Przewidywana ilość godzin ratowniczych nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie może być podstawą do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 26
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kościuszki 26
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się