Świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Reymonta 8 we Wrocławiu z podziałem na zadania.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Reymonta 8 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
1. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 zadań tj.:
1) Zadanie nr 1 - Pełnienie 80 dwunastogodzinnych dyżurów w Ośrodku Wsparcia od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz od 20:00 do 8:00
2) Zadanie nr 2 - Pełnienie 80 dwunastogodzinnych dyżurów w Ośrodku Wsparcia od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz od 20:00 do 8:00
3) Zadanie nr 3 - Pełnienie 80 dwunastogodzinnych dyżurów w Ośrodku Wsparcia od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz od 20:00 do 8:00
4) Zadanie nr 4 - Pełnienie 80 dwunastogodzinnych dyżurów w Ośrodku Wsparcia od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz od 20:00 do 8:00.
5) Zadanie nr 5 - Pełnienie 80 dwunastogodzinnych dyżurów w Ośrodku Wsparcia od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz od 20:00 do 8:00.
6) Zadanie nr 6 - Pełnienie 79 dwunastogodzinnych dyżurów w Ośrodku Wsparcia od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz od 20:00 do 8:00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3-3.5 i 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Strzegomska 6
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się