Tarcza diamentowa, zawiesie linowe.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni, proszę potwierdzić.)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

Wymagania i specyfikacja

Warunki realizacji:Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Termin realizacji - do 7 dni od dnia zamówienia.
Dostawa - na koszt Dostawcy.
Miejsce dostawy towaru:
ELBUD KATOWICE
Ul. Roździeńska 1b
40-384 Katowice

1. Dostawca zapewnia, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,b) są fabrycznie nowe.
2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:

a) możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;

b) możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c) możliwość swobodnego wyboru.
4. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

Dodatkowe pytania dotyczące danego postępowania proszę kierować: Narzędziownia ELBUD Katowice Sp. z o.o. tel. 509-920-383.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

ELBUD Katowice Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się