Zakup i dostawa aparatury badawczo-naukowej oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 16 nr 2018/31/B/NZ7/03954, pt. „Racjonalne projektowanie i ocena funkcjonalnie stronniczych agonistów receptorów opioidowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

» Opis zapytania

wg załącznika nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się