Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie, do wskazanych miejscowości, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 8 do SIWZ, przez okres 12 miesiecy od daty zawarcia umowy. Szacunkowa skala potrzeb na 2019 rok: bilety lotnicze zagraniczne - 120 szt.; bilety lotnicze krajowe - 10 szt.; zagraniczne przewozy autokarowe - 10 szt.; zagraniczne przewozy promowe - 5 szt. Główne kierunki podróży: kraje UE, Azerbejdżan, Chiny, Gruzja, Turcja, Ukraina, USA

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się