Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej i gazowej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w
zakresie branży wodno-kanalizacyjnej i gazowej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w
zakresie:
a) wykonywanie usług zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali gminnych
znajdujących się w tych budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Budynków Miejskich w
Cieszynie Spółka z o.o. oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie
będących w administracji Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
b) wykonywanie konserwacji wraz ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego, w nieruchomościach
administrowanych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.. wykazanych w załączniku nr
3a, 3b, 3c do siwz i umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Liburnia 2a
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Liburnia 2a
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się