Remont separatorów MC i MŻ

» Opis zapytania

Nazwa: Remont separatorów MC i MŻ
Opis: Remont separatora MC

Zakres prac:
1. Przegląd stanu technicznego wału separatora, pomiar drgań, ocena stanu łożysk wału ( do wykonania w wypadku rezygnacji z wymiany wału).
2. Ewentualne uzupełnienie ubytków wykładzin trudnościeralnych materiałem-materiał dostarcza Wykonawca.
3. Wymiana wału separatora wraz z przezbrojeniem 2 sztuk sprzęgła ze starego wału na nowy (sprzęgło strona silnika, sprzęgło strona klatki - wał dostarcza Zakład Ekocem).
4. Wykonanie nowego kołnierza osłony wału separatora.
5. Wymiana kompletu przewodów smarujących sztuk 6 i kontrola poprawności pracy układu smarowania wału -przewody dostarcza Wykonawca.
6. Wymiana dwóch pakietów sprzęgłowych (pakiet strona silnika, pakiet strona klatki) - wkładki sprzęgłowe dostarcza Ekocem.
7. Wymiana oleju, uszczelnienie przekładni (olej dostarcza Ekocem).
8.Sprawdzenie stanu technicznego przekładni lub ewentualna wymiana przekładni.
9. Wymiana łożysk i obudów łożysk na klapach cyklonów separatora,
- łożyska i obudowy dostarcza Wykonawca.
10. Wykonanie i wymiana górnego zewnętrznego pierścienia obudowy klatki separatora.
11. Przegląd stanu technicznego klatki separatora, oraz wyczyszczenie klatki z narostów materiału.
12. Wymiana śrub mocujących na kołnierzach: pierścienia górnego mocującego, obudów w tym wirnika, oraz śrub ustalających położenie wirnika,
- śruby dostarcza Wykonawca.
13. Wyważanie układu, przekazanie protokołu z wyważania.
14. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych


Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin płatności (przelew 45 dni)
Referencje (Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych)
Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych (Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań)
Termin realizacji (27.01.2020 - 07.02.2020
lub
02.03.2020 - 12.03.2020)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Górażdże Cement S.A.
zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:
Remont separatorów MC i MŻ
Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Jan Dyduch tel. 77/777 94 81 – w sprawach merytorycznych
Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27 – w sprawach handlowych
Załączniki:
Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.
Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A
Harmonogram płatności (roczny)
Kodeks Etyczny Dostawców

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 13:29


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Górażdże


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się