Zakup i dostawa zarządzalnej listwy zasilającej IP Power Socket 6G10A V2 Red

» Opis zapytania

Nazwa: Zarządzalna listwa zasilająca IP Power Socket 6G10A Red
Opis:
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew maksymalnie do 31 grudnia 2019r., proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa zarządzalnej listwy zasilającej IP Power Socket 6G10A Red (2 sztuki).Warunki postępowania:
1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.
4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
5. Płatność - przelew z terminem płatności maksymalnie do 31 grudnia 2019r.

6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru.

7. Wykonawca gwarantuje, że towar jest nowy, wyprodukowany przynajmniej w roku 2019, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
9. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu w miarę posiadanych środków finansowych.

11. Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany towar min. 12 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się