Zakup i dostawa materiałów informatycznych (3) dla KWP

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Warunki
zamówienia :

1.
Dostawa: na koszt Wykonawcy.

2.
Sposób zapłaty: 21 dni od daty otrzymania faktury,

dane
do faktury :

Komenda
Wojewódzka Policji we Wrocławiu,

ul.
Podwale 31-33

50-040
Wrocław

NIP
896-000-47-80

3.
TERMIN DOSTAWY: do
5
dni roboczych
od
daty wysłania zamówienia.
4.
Wykonawca
oświadcza, że przedmiot
zamówienia spełnia
wymagania techniczne,
a
w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
jest
fabrycznie nowy,
nieużywany,
nie odnowiony (refubrished), nie pochodził z recyklingu,
pochodzi
z
bieżącej produkcji.
5.
W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie
zamówienia
Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu
zamówienia wolnego
od wad w terminie do
3
dni roboczych od daty zgłoszenia.
6.
Gwarancja - 24 miesiące

7.
Przedmiot
zamówienia należy
dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul.
Podwale 31-33, 50-040 Wrocław w godz. 8:00 do 15:00 w
dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia
postępowania bez dokonania wyboru
oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

KWP Wrocław


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się