Rozeznanie rynku: "Dostawa roztworu chlorku żelaza do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani w 2020 roku."

» Opis zapytania

Nazwa: Cena jednostkowa
Opis: Należy podać kwotę za 1Mg chlorku żelaza. Zamawiający przy ocenie ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto podaną za 1Mg chlorku żelaza.
Ilość: 192 [tona]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Zamawiający w ramach rozeznania rynku prosi o złożenie ofert na dostawę roztworu chlorku żelaza do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
Termin składania ofert: 11 grudnia 2019 r. godz. 10:00
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapytanie jest składane w celu rozeznania rynku, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się