Wykonanie tablic o treści "ODPADY"

» Opis zapytania

Nazwa: Tablica
Opis: kolor biały o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, napis "ODPADY" naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.
Dopuszcza się zmniejszenie tablicy:
- kolor biały o wymiarach do minimum 300 mm szerokości i 120 minimum mm wysokości.
wysokość napisu "ODPADY" do minimum 80 mm i szerokość linii do minimum 12 mm. Tablica powinna być czytelna i trwała odporna na warunki atmosferyczne.
Ilość: 6 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.
)
Termin dostawy (14 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu EPEC Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie tablic o treści "ODPADY", które zostaną umieszczone na pojazdach przewożących odpady.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: 14 dni od złożenia zamówienia;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 12. miesięcy;
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 5561132017
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 09:06


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się