„Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie: OSiR- Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamość w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

» Opis zapytania

Świadczenie usług zapewniających bezpieczeństwo osobom korzystającym z pływalni i z urządzeń będących na wyposażeniu pływalni.Pływalnia składa się :- basen duży o wymiarach 25 m x 16 m - głębokość od 1,60m do 1,80 m - 6 torów w tym jeden z wypłyceniem , - basen rekreacyjny o wymiarach nieregularnych (długość 12,5m ; pow. 120m2), o głębokości od 0,75m do 0,95m z biczami i gejzerami,- zjeżdżalnia o dł. 65 m z hamownią,- jacuzzi 1 szt.Usługa ratownictwa wodnego winna być świadczona codziennie, 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6.00 do 22.00 zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego z wyjątkiem dni w których Kryta Pływalnia jest nieczynna- - 01 styczeń 2020 r. -okres  Świąt Wielkanocnych ( dwa dni wolne ) -01 listopad 2020 r. -okres Świąt Bożego Narodzenia (trzy dni wolne) -okres przerwy technologicznej ( 21 dni wolnych) zatwierdzonej zarządzeniem Dyrektora OSiR-inne dodatkowe dni wolne zatwierdzone przez Dyrektora OSiR lub w związku z pokontrolnym zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.a) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.656 .b) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t .j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2195.c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261). d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286) oraz Regulaminem Krytej Pływalni i regulaminami poszczególnych urządzeń (np. jacuzzi, zjeżdżalni ).innych przepisach, zaleceniach wynikających ze specyfiki wykonywanej usługi oraz treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Królowej Jadwigi 8
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
ul. Królowej Jadwigi 8
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się