Dostawa i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do przygotowania systemu audio video w nowopowstającej sali sportowej w miejscowości Łapczyca

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do zainstalowania w nowopowstającej Sali Sportowej w Łapczycy:
1) Systemu nagłośnienia scenicznego
2) Systemu nagłośnienia ogólnego
3) Mobilnego Systemu Projekcji Video
4) Systemu sterowania urządzeniami audio oraz oświetleniem głównym
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj. w Specyfikacji poszczególnych materiałów i urządzeń oraz Schematach połączeń z podziałem na poszczególne działy.
Wybrany Wykonawca wszelkie roboty montażowe powinien wykonywać w porozumieniu z Zamawiającym i aktualnym wykonawcą robót budowlanych – wykończeniowych na obiekcie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kazimierza Wielkiego 26
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się