"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020”.
Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się:
1. Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie, Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach na rok kalendarzowy 2020 w formie zakupu biletów miesięcznych na trasach – wg Załącznika nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia oraz zmiany częstotliwości wyjazdów i ilości uczniów korzystających z tych przejazdów. Powyższe zmiany wynikać będą ze zmian struktur oświatowych powstałych na skutek wdrożenia odpowiednich ustaw, rozporządzeń oraz zarządzeń. W związku z powyższym w formularzu ofertowym wykonawca musi podać cenę za przewóz 1 ucznia na wszystkich trasach w skali 1 miesiąca (biletu miesięcznego). Określenia rodzaju usług wg wspólnego słownika zamówień CPV:
60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
Sposób wykonania przedmiotu zamówienia: przejazdy dzieci i młodzieży szkolnej należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku kalendarzowego 2020, począwszy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Dowóz dzieci do placówek szkolnych musi być zapewniony najpóźniej na godz.
1. Piskrzyn-Janczyce-Baranówek- Baćkowice
2. 7.40- pod szkołą w Modliborzycach ( Gołoszyce I – Oziębłów – Modliborzyce - Rudniki – Piskrzyn – Janczyce – Baranówek - Baćkowice),
3. 7.40 pod szkołą w Modliborzycach ( Gołoszyce I – Modliborzyce – Piskrzyn – Baranówek - Baćkowice),
4. 7.40 pod szkołą w Modliborzycach (Piskrzyn – Modliborzyce)
5. 7.15 (Piórków – Nieskurzów Nowy - Baćkowice),
natomiast odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych ok. godz. 13.50 – 14.50
6. 13.15 ; 14.15; 15.10 pod szkołą w Modliborzycach (Baćkowice – Baranówek – Janczyce – Piskrzyn – Modliborzyce – Rudniki – Oziębłów Gołoszyce I),
7. Autobus przejeżdżający przez miejscowości: Nieskurzów Nowy (Placówka Op. Wych.) –Zajesienie – Piórków ( W Nieskurzowie Nowym przejeżdżający po godz. 7.00)
Powyższe godziny mogą ulec zmianie jedynie w niewielkim zakresie. Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, co najmniej 2 dni przed ich zaistnieniem. Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu uczniów musza być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Baćkowice 100
Baćkowice 27-552
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Usług Wspólnych
Baćkowice 100
Baćkowice 27-552
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się