Dostawa urządzeń do systemu rejestracji czasu pracy dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek w miejscu dostawy urządzeń do systemu rejestracji czasu pracy, zwane dalej sprzętem na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Minimalne wymagania i parametry techniczne sprzętu zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie sprzętu wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami. Oferowany sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta i być jednolity w konfiguracji, spełniać wszystkie minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, być identyczny, fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany i nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 m-cy od daty sprzedaży. Dostawa i rozładunek może być realizowana przez Wykonawcę przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jak również nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastrzeżenia te nie uprawniają Wykonawcy do powierzenia do realizacji całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Geodetów 1
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się