dostawa elementów związanych z modelem mobilnej platformy i środowiskiem pracy robota - KC-zp.272-756/19

» Opis zapytania

Zadanie częściowe nr: 1
Wspólny Słownik Zamówień: 44316400-2 – drobne artykuły metalowe
Temat: Dostawa elementów związanych z modelem mobilnej platformy i środowiskiem pracy robota

Opis:

1. Zakup elementów gotowych
Zadanie częściowe nr: 2
Wspólny Słownik Zamówień: 44316400-2 – drobne artykuły metalowe
Temat: Dostawa elementów związanych z modelem mobilnej platformy i środowiskiem pracy robota
Opis:
2. Obróbka ubytkowa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Al. Mickiewicza 30
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się