RG.271.9.2019 Obsługa bankowa budżetu Gminy Dębowiec, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w latach 2020 - 2023

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Opis i specyfikacja:

Gmina Dębowiec informuje o ogłoszeniu
postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Dębowiec, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w latach 2020 - 2023"

Dokumenty i kompletna dokumentacja projektowa są dostępne pod adresem:

http://www.bip.debowiec.pl/343/343/art12101.html

Oferty
należy składać w formie papierowej w sekretariacie UG w Dębowcu
zgodnie z instrukcją w SIWZ. Niniejsze ogłoszenie ma jedynie charakter
informacyjny. Prosimy nie składać ofert poprzez platformę zakupową.

Postępowanie prowadzone jest pod numerem: RG.271.09.2019, ogłoszenie na UZP nr 626358-N-2019 z dnia 22.11.2019.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Dębowiec


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się