Druk gazety informacyjnej "Na Ratuszu" dla Urzędu Miasta Rydułtowy w roku 2020

» Opis zapytania

Nazwa: cenę druku gazety
Opis: cena druku gazety (okładka - kreda 115 g, środek - offset 80 g),
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (płatne po każdym wydaniu w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.)
Koszt dostawy (Koszt transportu pokrywa Wykonawca. Koszt ten musi być uwzględniony w cenie ofertowej)

Opis i specyfikacja:

1.Przedmiotem zamówienia jest druk 12 wydań gazetki informacyjnej „NA RATUSZU” według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

-nakład - 1800 egzemplarzy,

-format gazety - A4,-ilość stron - 12 (3 kartki formatu A3 złożone do A4),
-papier: okładka - kreda 115 g, środek - offset 80 g,

-kolorystyka: okładka i środek w kolorze

-materiały do druku dostarczane będą do 30 dnia każdego miesiąca,
-termin realizacji zamówienia - do 5-tego dnia miesiąca następnego,

-termin realizacji - do 3 dni roboczych od dostarczenia materiału do druku

-szycie stron,2.Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3.Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj.: Urząd Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36,44-280 Rydułtowy.

4.Warunki płatności: płatne po każdym wydaniu w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
5.Kryteria wyboru ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:Cena - 100 %. Pod uwagę brana będzie łączna, roczna cena za druk gazety

6.Cena: Koszt transportu pokrywa Wykonawca. Koszt ten musi być uwzględniony w cenie ofertowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 13:05


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Rydułtowy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się