Dostawa przyczepy transportowej

» Opis zapytania

Nazwa: Przyczepa transportowa
Opis: Przyczepa transportowa zgodna z OPZ - załącznik nr 1.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Uzupełniony OPZ (proszę załączyć uzupełniony OPZ - załącznik nr 1)

Opis i specyfikacja:

Zamawiający Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, ul. Przemysłowa 9, 32-400 Myślenice, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę przyczepy transportowej do przewozu zestawów stabilizacyjnych PERI wszystkich solidnych wykonawców.


Zamawiający wymaga:
- warunki płatności:14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: maksymalnie do 09 grudnia 2019 r;
- koszty dostawy: po stronie Wykonawcy;
- wraz z ofertą cenową Wykonawca powinien dołączyć uzupełniony Załącznik nr 1 - OPZ przyczepy
Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zaproszenia oraz przeprowadzenie negocjacji dot. wszystkich warunków zamówienia z wybranymi Wykonawcami do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 123734122; lub 605251311 Sławomir Góralik.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 17:00.


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy (wzór w załączeniu).
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 13:03


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się