Konserwacja i przegląd WBK nr 165 w Łasku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz przegląd wojskowej bocznicy kolejowej (WBK 165) w Łasku.
2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 2 części (patrz pkt 18 SIWZ).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określaja załączona do SIWZ dokumentacje, składająca się z:
3.1 Specyfikacji technicznej wykonania konserwacji WBK Nr 165 – załącznik nr 9 do SIWZ;
3.2 Specyfikacji technicznej wykonania okresowej kontroli rocznej stanu technicznego WBK Nr 165 wraz z obiektami inżynieryjnymi – załącznik nr 10 do SIWZ.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 24 miesiące, maksymalny – 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy (dotyczy części 1).
3.5. Wymagany minimalny czas realizacji przeglądu WBK 165 oraz przeglądu obiektów inżynieryjnych wynosi 2 dni, maksymalny – 5 dni roboczych (dotyczy części 2).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Gucin 58 A
Buczek 98-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Gucin 58 A
Buczek 98-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się