Prowadzenie zajęć na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie z przedmiotu "Zarządzanie i dowodzenie w syt. kryzysowych" cz. 5 - postępowanie 2

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Usługa: Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu: Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych.
Na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia stacjonarne drugiego stopnia, drugi rok, w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020;
Liczba grup – 1 grupa wykładowa, 1 grupa ćwiczeniowa. Liczba godzin – 16 godzin wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń (jedna godzina zajęć trwa 45 minut)
Godziny przeprowadzenia zajęć: zgodnie z rozkładem zajęć.
Łącznie do przeprowadzenia zajęć: 16 godz. wykładów, 14 godzin ćwiczeń
Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. Posiadanie wykształcenia wyższego.
2. Umiejętności komunikacyjne oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej.
3. Minimum 5 lata doświadczenia zawodowego związanego z tematyką przedmiotu.
Wykonawca będzie zobowiązany posiadać własny zestaw podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych niezbędnych
do przeprowadzenia zajęć wg wskazań Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć zgodnie
z kartą przedmiotu dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził zajęcia opierając się na semestralnym rozkładzie zajęć. Płatność za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin w danym miesiącu, dokonywana w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę, na formularzu określonym przez Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

· odpis dyplomu (kopia);
· życiorys zawodowy;
· informacja o dorobku naukowym;
· wykaz publikacji.
Powyższe informacje muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie występuje podatek vat.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Studia

» Dane nabywcy

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się