Prowadzenie zajęć na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie z przedmiotu "Elektronika" cz. 3 - postępowanie 2

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Usługa: Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu: Elektronika.
Na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugi rok, w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.
Liczba grup – 1 grupa wykładowe, 6 grup laboratoryjnych. Liczba godzin – 30 godzin wykładów oraz 30 godzin laboratoriów (jedna godzina zajęć trwa 45 minut).
Godziny przeprowadzenia zajęć: zgodnie z rozkładem zajęć.
Łącznie do przeprowadzenia zajęć: 30 godz. wykładów oraz 180 godz.laboratoriów
Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. Posiadanie wykształcenia wyższego.
2. Umiejętności komunikacyjne oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej.
Wykonawca będzie zobowiązany posiadać własny zestaw podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych niezbędnych
do przeprowadzenia zajęć wg wskazań Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć zgodnie
z kartą przedmiotu dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził zajęcia opierając się na semestralnym rozkładzie zajęć. Płatność za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin w danym miesiącu, dokonywana w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę, na formularzu określonym przez Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
· odpis dyplomu (kopia);
· życiorys zawodowy;
· informacja o dorobku naukowym;
· wykaz publikacji.
Powyższe informacje muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie występuje podatek vat.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Studia

» Dane nabywcy

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się