„Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”

» Opis zapytania

Nazwa: Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla grupy do 43 osób trwającego 8 godz. lekcyjnych (1 godz. lekcyjna = 45 min)
Opis: Ilość/jm w tej poz. należy rozumieć jako ilość szkoleń. Proszę o wypełnienie załącznika nr 1 - oferta cenowa i załączenie jego skanu.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 21 dni od daty otrzymania, proszę potwierdzić)
Liczba szkoleń z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeprowadzona przez osobę wskazaną do realizacji szkolenia dla KWP w Lublinie w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Proszę wypełnić i załączyć skan zał. nr 1A "wykaz szkoleń..." )
Klauzula Rodo (Proszę o zapoznanie się, podpisanie i o załączenie skanu druku "klauzuli "RODO")

Opis i specyfikacja:

Opis zamówienia, wymagania stawiane Wykonawcom oraz kryteria wyboru
najkorzystniejszej oferty i ich wartość w ocenie zawarte są w poniżej
załączonych dokumentach:

- K-MG-3507/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. zapytanie ofertowe,

- projekt umowy wraz z załącznikami zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- zał. nr 1 druk "Oferta cenowa",

-
zał. 1A "Wykaz szkoleń z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert przez osobę, która przeprowadzi
szkolenie dla pracowników KWP w Lublinie oraz KPP/KMP woj. lubelskiego",

- druk "Klauzuli RODO".
Proszę o zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami i zwrócenie szczególnej uwagi na pkt IV i V opisu przedmiotu zamówienia
w projekcie umowy.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się