Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki języka angielskiego dla 2 (dwóch) nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z zakresu słownictwa medycznego i akademickiego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki języka angielskiego dla 2 (dwóch) nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z zakresu słownictwa medycznego i akademickiego.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do Siwz).
3. Cel prowadzenia zajęć (kursu) języka angielskiego: podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników akademickich.
4. Charakterystyka i harmonogram zajęć z języka angielskiego:
1) poziom nauki ustalony indywidualnie przez lektora,
2) zajęcia indywidualne w zakresie słownictwa medycznego i akademickiego,
3) zajęcia 2 (dwa) razy w tygodniu po 1 (jednej) godzinie zegarowej (w sytuacji, jeśli pracownik i osoba prowadząca wyrażą zgodę, zajęcia mogą odbywać się 1 (jeden) raz w tygodniu po 2 (dwie) godziny zegarowe),
4) terminy zajęć ustalane indywidualnie z uczestnikiem,
5) kurs zakończony uzyskaniem certyfikatu (zaświadczenia).
5. Wykonawca w ramach zamówienia (w cenie ofertowej) zapewni również:
1) każdemu z uczestników na własność materiały w postaci podręcznika z ćwiczeniami w formie papierowej oraz inne materiały szkoleniowe,
2) pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, np. urządzenia do odtwarzania płyt, komputer dla lektora itp.
3) prowadzenie listy obecności w formie papierowej i/lub elektronicznej.
6. Zajęcia odbywać się będą w następujących lokalizacjach we Wrocławiu:
1) Wybrzeże L. Pasteura 1,
2) ul. Chałubińskiego 6a,
3) ul. Bartla 5.
7. Liczba osób biorących udział w szkoleniu: 2 x zajęcia indywidualne.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się