Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych (w tym zwierząt bezdomnych poszkodowanych w zdarzeniach drogowych), wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej z terenu Gminy Miasto Marki w 2020 roku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odławianiu, transporcie oraz utrzymaniu w schronisku zwierząt bezdomnych (w tym zwierząt bezdomnych poszkodowanych w zdarzeniach drogowych), wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, z terenu Gminy Miasto Marki w 2020 roku, po każdorazowym otrzymaniu zlecenia od zamawiającego, w którym zostanie określone miejsce przebywania zwierzęcia, z podaniem m.in. nazwy ulicy oraz innych danych niezbędnych do realizacji zadania - zgodnie z rozdziałem VI Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się