Zakup sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” - część IV

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu oraz drobnego sprzętu i materiałów do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” - część IV współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI RPO WSL 2014-2020.

2. Zamówienie zostało podzielone na 6 części.

1) Sprzęt do pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych
2) sprzęt do pracowni porządkowej
3) sprzęt do pracowni gastronomicznej
4) sprzęt do pracowni remontowo-porządkowej
5) sprzęt do pracowni krawiecko-rękodzielniczej
6) sprzęt do pracowni fryzjerskiej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Karola Miarki 10
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Centrum Integracji Społecznej
ul. Karola Miarki 10
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się