Dostawa wirówek oraz termocyklera, nr sprawy Pn-272/19/AR

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ):

Pakiet Nr 1: wirówka (Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych)
Pakiet Nr 2: wirówka (Pracownia Chemii Klinicznej)
Pakiet Nr 3: wirówka (Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów)
Pakiet Nr 4: termocykler (Zakład Immunologii)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się