dostawa mobilnego stanowiska do wysokotemperaturowych badań właściwości ciekłych metali i stopów - KC-zp.272-742/19

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego stanowiska do wysokotemperaturowych badań właściwości ciekłych metali i stopów - KC-zp.272-742/19
Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0
Temat: Mobilne stanowisko do wysokotemperaturowych badań właściwości ciekłych metali i stopów - KC-zp.272-742/19
Mobilne stanowisko do wysokotemperaturowych badań właściwości ciekłych metali i stopów ma obejmować:

Etap pierwszy –Wykonanie projektu do 75 dni od dnia podpisania umowy i przekazanie projektu do akceptacji. Zleceniodawca może nanieść swoje uwagi do projektu w terminie nie przekraczającym 15 dni a Zleceniobiorca winien uaktualnić projekt w terminie do 15 dni i przekazać projekt do ponownej akceptacji Zleceniodawcy. Projekt powinien być zatwierdzony w terminie nie dłuższym niż 15 dni licząc od daty przekazania do akceptacji. Zatwierdzenie całkowitego etapu do 120 dni od podpisania umowy. Zleceniodawca zapewnia możliwość konsultacji technicznych w trakcie wykonywania projektu.

Etap drugi - wykonanie komory badawczej wraz z oprzyrządowaniem próżniowym – termin realizacji do 150 dni od odebrania etapu I.
Etap trzeci - wykonanie wyposażenia badawczego do 60 dni od daty odbioru etapu II. Ponadto jest wymagane, aby w ciągu do 90 dni wykonać: instalację układów sterowania, szkolenie* oraz przeprowadzenie testów* wymaganych przy odbiorze. Termin płatności faktury końcowej do 30 dni. Zatwierdzenie całkowitego etapu do 90 dni od odebrania etapu II.

*Szkolenie: w zakresie obsługi urządzenia i prowadzenia standardowych eksperymentów, zawiera również podstawy techniki próżniowej. Liczba osób do szkolenia: 3-6 pracowników uczelni.
*Testy akceptacyjne całego urządzenia maja być wykonane w zakładzie Wykonawcy i Zamawiającego.
Wymagania dotyczące serwisu:
Czas reakcji na usterkę do 2 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych. (dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się