Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Część nr 9 dotyczy zakupu mikrosilnika – w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych – akronim EXPLORE ME nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016) współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” dla Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się