Pełnienie dozoru technicznego oraz dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia poprawnego działania Smoka Wawelskiego.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu dozoru technicznego oraz dokonywaniu niezbędnych napraw w celu zapewnienia poprawnego działania Smoka Wawelskiego. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego (załącznik nr 3 do SIWZ), warunków wykonania prac (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz Istotnych Postanowień Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji prac związanych z usunięciem awarii w ciągu 4 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zmawiającego o zaistniałej awarii. Oferty zawierające określenie czasu na rozpoczęcie realizacji prac związanych z usunięciem awarii dłuższe niż 4 godziny zostaną odrzucone.
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się