Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark".

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznikach do nin. SIWZ w szczególności: Formularzu ofertowym oraz wzorze umowy, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wycinką drzew
i krzewów rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark (od km 24+030 do km 36+567.28), zgodnie
z Projektem budowlanym, w celu przygotowania terenu pod zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark”.
Inwestycja będzie finansowana z Budżetu Państwa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się