Dostawę sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0048/17

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu" Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im B. Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0048/17
4.2.1 Część 1 zamówienia:

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Ilość
1 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: komputer przenośny - GDS nawigacyjny. 1 komplet
2 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: Urządzenie podtrzymujące precyzję RTK do 20 min. 1 komplet
3 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: Komp. system autonomiczny prowadzenia ciągnika z pełnym okablowaniem, modułem kompensacji przechyłu, uchwytem montaż., kierownicą demonstracyjną. 1 komplet
4 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: Komputer przenośny do transmisji danych 1 komplet
5 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: oprogramowanie z licencją od 1-30 komp. PC: licencje EDU na pakiet opr. FarmWorks Office Deskop 2017, materiały edukacyjne i konspekty do zajęć dla nauczyciela 1 szt.
6 Zestaw pomocy do wdrażania systemu rolnictwa precyzyjnego: Ręczny czujnik zieloności roślin z baterią i pokrowcem. 1 komplet

4.2.2. Część 2 zamówienia:

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Ilość
1 Spawarki elektryczne 3 szt.
2 Stoły spawalnicze z odciągiem i filtracją 3 szt.
3 Przecinarka taśmowa ze skrętnym imadłem i wyposażeniem 1 szt.
4 Stoły warsztatowe z imadłem i szufladami. 5 kompletów
5 Maty izolacyjne o wymiarach 100x150 cm 5 szt.

4.2.3. Część 3 zamówienia:

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Ilość
1 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem operacyjnym: system operacyjny, pakiet biurowy i antywirusowy 15 szt.
2 Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.
3 Rzutnik multimedialny 1 szt.
4 Ekran dotykowy 1 komplet
5 Program CHART 1 komplet +licencja
6 Komputery przenośne z oprogramowaniem. 20 szt.
7 Rzutnik multimedialny 1 szt.

4.2.4 Część 4 zamówienia:

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Ilość
1 Mikroskop pomiarowy z wyświetlaczem LCD 1 szt.
2 Lunety 2 rodzaje (luneta celownicza, teleskop) 1 szt.

4.2.5 Część 5 zamówienia:
Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Ilość
1 Zestaw wierteł, gwintowników i narzynek, rozwieraki, pogłębiacze, pilniki, piłki do metalu. 5 kompletów
2 Wiertarka stołowa 1 szt.
3 Zestaw stołowy przyrządów manipulacyjnych 5 kompletów
4 Lutownice 5 szt.
5 Nagrzewnice powietrza (mikropalnik) 5 szt.
6 Szlifierka (do tworzyw sztucznych). 2 szt.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
Kod główny:
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
Kody dodatkowe:
38600000-1 Przyrządy optyczne
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38510000-3 Mikroskopy
30213100-6 Komputery przenośne
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy
42662200-6 Nieelektryczny sprzęt spawalniczy
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
32322000-6 Urządzenia multimedialne
38000000-5 Przyrządy manipulacyjne
30121300-6 Urządzenia do powielania
39151200-7 Stoły robocze
42637200-2 Obrabiarki do wiercenia metalu
42661100-8 Urządzenia do lutowania na miękko
42642500-3 Obrabiarki do obróbki utwardzonych tworzyw sztucznych
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
32530000-7 Satelitarne urządzenia komunikacyjne
38630000-0 Przyrządy astronomiczne i optyczne
34390000-5 Akcesoria do ciągników


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Sobieskiego 5
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego
ul. Sobieskiego 5
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się