Badanie rynku potencjalnych Wykonawców - „Pomiary hydrogeologiczne na zbiorniku wód kopalnianych i ujęciach wód głębinowych w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska”

» Opis zapytania

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców (ocenie zainteresowania i chęci wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu)
W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający udostępni Wykonawcom Specyfikację warunków zamówienia w celu złożenia ofert.
Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem platformy zakupowej.

Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się